Fler tror på stillastående bostadspriser under 2020