Coronatracking med ekonomisk inriktning


17 mars, 2020

I kölvattnet av Coronaepidemin finns en påtaglig ekonomisk oro. Såväl privatekonomin som företags hela verksamhet står inför utmaningar. Människor har snabbt förändrat sina vanor när det gäller exempelvis konsumtion, transporter och socialt liv. Man arbetar också hemma i växande omfattning. Hur utvecklingen kommer att vara beror den fortsatta smittspridningen, men också på rapporteringen kring coronaläget. Länder har förhållit sig olika till försiktighetsåtgärder, vilket indikerar att ovissheten kring fortsättningen är betydande, och människors sätt att förhålla sig till krisen kommer att variera. I avsikt att prognosticera den närmaste perioden kommer Demoskop att dagligen följa människors planerade aktiviter.

Varje dag genomförs 200 intervjuer. Resultaten presenteras som ett rullande medelvärde för två dagar, alltså genom 400 intervjuer per tillfälle.

Vi frågor eller beställning, kontakta anders.lindholm@demoskop.se