Demoskop

      

Coronatracking

Coronatracking med ekonomisk inriktning

I kölvattnet av Coronaepidemin finns en påtaglig ekonomisk oro.

Läs mer »

Väljarbarometern mars 2020

S-krisen fortsätter och starkt stöd för Vänsterpartiet

I Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer för mars får Vänsterpartiet sitt högsta stöd på över 15 år.

Läs mer »

Boprisindikatorn februari 2020

Fler hushåll tror på stigande bostadspriser

Boprisindikator vänder upp i februari och ökar med två punkter till 45.

Läs mer »

Väljarbarometern april 2020

Under krisen rusar Socialdemokraterna i opinionen

I Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer för april gör Socialdemokraterna en mycket kraftig uppgång. Detta är den snabbaste uppgången för partiet på närmare 14 år.

Läs mer »

Boprisindikatorn januari 2020

Fler tror på stillastående bostadspriser under 2020

Boprisindikatorn ligger i januari kvar på samma nivå som föregående månad (43).

Läs mer »

Svenska företag positiva till hållbarhetsredovisning


Ett nytt EU-direktiv kommer att göra hållbarhetsrapportering obligatorisk för flertalet större företag inom EU. På svensk nivå föreslås det att omfatta alla stora företag. Därför har Demoskop på eget initiativ genomfört en undersökning bland berörda företag om hållbarhetsredovisning och vad man tycker om det svenska lagförslaget. Undersökningen visar att företagen är positiva till lagförslaget.

I motsats till flera arbetsgivarorganisationer är de företag som berörs i stort positiva till lagförslaget. På frågan ”Vad tycker du om det nya lagförslaget?” har 73 procent svarat 6 eller högre på en skala mellan 1 och 10 där 1 står för mycket dåligt och 10 står för mycket bra. Få (6 procent) är uttalat kritiska (svar mellan 1 och 3) medan 48 procent är tydligt positiva (svar mellan 8 och 10). Intressant är att också företag med färre än 250 anställda, det vill säga företag som sällan har gjort hållbarhetsredovisningar tidigare, överlag är positiva till det nya lagkravet. 62 procent av dessa företag har i undersökningen ställt sig positiva till lagförslaget. Även här är få uttalat kritiska (7 procent har angett svar mellan 1 och 3) medan 45 procent är tydligt positiva (svar mellan 8 och 10).

8 av 10 tror också att den egna organisationens hållbarhetsarbete kommer att utvecklas vid ett lagstadgat krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning. Byggbranschen är den bransch som tror mest på utveckling. 95 procent av bolagen inom bygg tror att hållbarhetsarbetet kommer att utvecklas med ett lagkrav på hållbarhetsredovisning.

– Det är intressant att svenska företag är så positiva till att hållbarhetsrapportera och att de ser hållbarhet som ett viktigt område. En tolkning är att hållbarhet är viktigt för den framtida konkurrenskraften och att man kopplar hållbarhet till ökad försäljning och lönsamhet, säger Katarina Arbin, seniorkonsult vid Demoskop.

 

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via en webbenkät 18 augusti – 8 september 2015. Målgruppen var ansvariga för hållbarhetsfrågor i företag med en årsomsättning över 350 mkr. Totalt genomfördes 467 intervjuer. Målgrupp är företag som högst troligen kommer att beröras av det lagförslag som föreslås träda ikraft den 1 juli 2016 gällande krav på att upprätta en hållbarhetsrapport.

Läs mer om hållbarhet

Kontakta Demoskop
Demoskop AB

Stockholm

Mäster Samuelsgatan 17
SE-111 44 Stockholm

Göteborg

Drottninggatan 22
411 14 Göteborg
Vår växel har öppet mån-fre 8.30-17.
Telefon: +46 (0)8-506 455 00
E-post: info@demoskop.se