Exempel 1 – Medierelationsbarometern


Sedan 2001 genomför Demoskop årligen en undersökning som vi kallar för Medierelationsbarometern. På uppdrag av flera statliga myndigheter och organisationer kartläggs journalisters synpunkter och önskemål om service. Syftet är att undersöka hur journalister ser på respektive informationsavdelning och dess kommunikationsarbete.

Några exempel på frågeställningar är: Anser journalisterna att man får relevant information? Tycker man att befattningshavarna är tillräckligt tillgängliga? Har man bra nyhetsstoff? Använder man rätt metoder för att nå journalisterna? Är frekvensen på informationsgivningen den rätta? Hur uppfattas språket i pressmeddelandena?

Demoskop tar fram en lista på journalister som är intressanta att intervjua. Urvalet kompletteras med uppdragsgivarens egen sändlista för pressinformation.

Instrumentet ger tydliga besked om hur servicegraden gentemot medierna utvecklas över tiden. Resultaten kan omvandlas till en konkret handlingsplan för vilka områden man ska fokusera på att förbättra.