Exempel 2 – Styrelseutvärderingar


Bolagsstyrningskoden har ökat intresset för ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Demoskop har genomfört ett flertal styrelseutvärderingar för några av Sveriges större organisationer och företag. Baserat på dessa erfarenheter har vi utvecklat en standardmodell med referensvärden.

Modellen har visat sig effektiv när det gäller att identifiera förbättringsbehov och prioriteringar i styrelsearbetet. Uppföljningar ger tydliga besked om hur arbetet utvecklas.