Exempel 3 – Fastighetsägarklimatet


För Fastighetsägarna genomför Demoskop kontinuerligt undersökningar på kommunal nivå om hur det lokala fastighetsklimatet uppfattas av fastighetsägare.

Instrumentet är ett exempel på hur en intresseorganisation kan bedriva opinionsarbete lokalt och argumentera för förbättrade förutsättningar. Den lokala prägeln är en viktig förutsättning för att skapa engagemang kring frågorna.