Exempel 4 – Det lokala företagsklimatet


För Svenskt Näringslivs räkning genomför Demoskop årligen undersökningar om företagsklimatet i landets samtliga kommuner.

Undersökningen, som riktar sig både till företagare och landets samtliga kommunalpolitiker, kartlägger bland annat attityderna till företagande bland de viktigaste aktörerna, kommunens service och relationer till ortens företagare, dialogen, informationsutbytet och företagsklimatet i stort.

Undersökningen ges medial uppmärksamhet och är ett instrument för att bedöma kommuners konkurrenskraft, men framförallt också för att identifiera behoven av lokala förbättringar och prioriteringar.

Resultaten baseras sig på ca 43 000 intervjuer.