Exempel 5 – Mergers & Acquisitions


Demoskop har omfattande erfarenheter av undersökningar i samband med företagssammanslagningar och förvärv. Därtill har vi gjort ett antal ett antal studier i samband med börsintroduktioner vid privatiseringar.

Vi har prognostiserat benägenheten att förvärva aktier ibland annat SSAB, Vattenfall, Nordbanken och Telia. I samband med uppköpen av Astra och Skandia följde vi löpande aktieägarnas inställning och planerade agerande.

Förutom aktieägare och allmänheten finns också ofta skäl att ta reda på uppfattningarna bland professionella kapitalmarknadsaktörer.

Vi kan ge tydliga besked om vilket stöd planerade förändringar har, vilka argument och är starka och vilka som är svaga, hur debatten påverkar inställningen, etc.