Beställ rapport om företags samarbete med ideella organisationer


Vi på Demoskop har nyligen sammanställt resultat från en undersökning om hur svenska företag samarbetar med ideella organisationer när det gäller hållbarhet.

Resultat som presenteras är (nedbrutet på storlek företag och bransch):

  • Hur vanligt det är att företag samarbetar med ideella organisationer.
  • Vilka organisationer som man samarbetar med.
  • Hur stort intresset är för att samarbeta med ideella organisationer.
  • Vilka organisationer som är mest intressanta att samarbeta med.
  • Stort intresse och få som redan har inlett samarbete – intressanta målgrupper för ideella organisationer.
  • I vilken utsträckning man tidigare har samarbetat med en ideell organisation, och vilka organisationer man då har samarbetat med.

Rapporten presenteras i PPT-format och levereras elektroniskt i form av en PDF fil.

Rapporten kostar 5 000:- exklusive moms.

Beställ rapport om företags samarbete med ideella organisationer

  • Rapporten skickas till denna adress.