Analys och fakta


Demoskop är ett välkänt företag. Det man i första hand känner till är våra väljarbarometrar eller annan samhällsinformation som presenteras i media. Den information vi tar fram har en hög trovärdighet och uppfattas som objektiv och faktainriktad.

Vår trovärdighet bygger på vår förmåga att presentera den fakta som är relevant i varje enskilt sammanhang. Vissa fakta är lättillgänglig, medan annan kräver betydligt mer ingående och djuplodande analyser.

Vi kan förklara hur olika aspekter hänger ihop, vilka drivkrafter som ligger bakom och vad som kännetecknar olika grupper av människor och hur de resonerar.