DemoskopPanelen


DemoskopPanelen är en mycket omfattande, riksrepresentativ värderings- och livsstilsstudie. Den första omgången genomfördes redan 2003. I den numera årliga studien har många av frågorna varit med sedan starten, vilket ger goda möjligheter att följa utvecklingen över tiden. DemoskopPanelen bygger på Demoskops egna frågor och på kundspecifika frågor. Just den kombinationen och det stora antalet intervjuer ger analysmöjligheter som saknar motstycke på den svenska marknaden. Totalt genomförs 4 000 – 5 000 intervjuer per omgång.

 

De grundläggande frågorna täcker bland annat:

 • Värderingar
 • Intressen
 • Livsprocessen
 • Känslor
 • Demografi
 • Mediekonsumtion
 • Varumärken
 • Kommunikation
 • Konsumtionsvanor
 • Varumärken
 • Arbetsprocesser
 • Fritid
 • Politiska frågor
 • Förtroende
 • Sverige i världen
 • Partisympatier
 • Tolerans
 • Moral

Panelen rekryteras via Demoskops månatliga telefonomnibus som riktar sig till den svenska allmänheten i åldern 18 – 89 år. Urvalet görs i enlighet med Demoskops beprövade metoder för befolkningsstudier, vilket bygger på slumpmässiga telefonnummer och ett slumpmässigt urvalsförfarande i hushållet då kontakt etablerats. Utbyte till annan person i hushållet görs inte.

Intervjuerna i DemoskopPanelen genomförs genom en kombination av Internetenkäter och postala enkäter för att resultaten på bästa sätt ska motsvara den svenska befolkningen.

Resultaten vägs med avseende på:

 • Kön
 • Ålder
 • Utbildning
 • Politiska sympatier

 

DemopskopPanelen är ett av Demoskops mest framgångsrika instrument och kunderna representerar såväl näringsliv som myndigheter, politiska partier, media och intresseorganisationer. Uppdragen varierar från enkla opinionsundersökningar till mycket komplexa och analystunga studier.

Mer information om DemoskopPanelen hittar du DemoskopPanelen.

Du är också mycket välkommen att kontakta oss med frågor.