Informationsinventering


Inom Demoskop är vi specialister på att snabbt sätta oss in i förutsättningarna i olika branscher, att analysera befintlig information, addera ny och dra slutsatser.

Problemet inom många organisationer är inte brist på information och behov av nya undersökningar, utan snarare att samla, strukturera och dra slutsatser av den information man redan har. Vi kan bidra till nya insikter genom att dra nytta av den samlade kunskapen inom företaget.

Genom informationsinventering tydliggör vi organisationens samlade kunskaper och insikter om marknaden och eventuella behov av ytterligare information.