Konsultstöd till marknadsfunktionen


Inom en marknadsavdelning är det ofta svårt att ha tillgång till alla de kompetenser man behöver just när man behöver dem. Demoskop ger dig den flexibiliteten.

Utifrån ett marknadsanalytiskt perspektiv kan vi hjälpa dig i utformningen av det strategiska och operativa arbetet inom marknadsfunktionen. Det kan handla om allt från prioriteringar av olika målgrupper, bedömning av potential för nya produkter, utformning av nya koncept och kampanjer, val av försäljningskanaler, etc.

Genom Demoskop får du tillgång till en bred kompetens inom marknadsområdet. Vi kan vara ditt bollplank för att du på effektivt sätt ska kunna utveckla marknadsarbetet inom ditt företag.