PolitikerPanelen


Politikerpanelen är en omfattande enkätundersökning som riktas till Sveriges kommunpolitiker. Politikerpanelen bygger på Demoskops egna frågor och på kundspecifika frågor.

  • Enkätundersökning som går ut till Sveriges samtliga ledamöter i kommunfullmäktige.
  • Genomförs en gång om året under februari-mars.
  • Politikerpanelen ger normalt ett resultat som går att redovisa för Sveriges  samtliga kommuner.
  • Tillgång till omfattande bakgrundsdata från SCB.
  • Inriktning på välfärdsfrågor, infrastruktur, miljö, byggnation, politik och lokal och regional utveckling.
  • Går att komplettera med opinionsundersökning och därmed kontrastera politikernas syn med väljarnas i viktiga frågor.

Vill du veta mer om Politikerpanelen vänligen kontakta Peter Santesson.

 

PolitikerPanelen logotyp