Undersökningsdesign


Att utforma undersökningar som på bästa sätt ger de resultat din organisation behöver är vår absoluta kärnkompetens. Genom mångårig erfarenhet reder vi tillsammans med dig ut vad ditt egentliga informationsbehov är, vilka målgrupper som ska nås, på vilket sätt, hur frågorna ska ställas och resultaten presenteras.

Ibland handlar behoven om att vid ett enskilt tillfälle få svar på specifika frågeställningar, men det blir också allt vanligare att behoven handlar om att bygga mätsystem med standardiserad rapportering, indexeringar och jämförelser över tiden.

I komplexa sammanhang kombinerar vi ofta kvalitativa och kvantitativa metoder och avancerad statistisk analys för att nå ända fram.

Oavsett vem som ska göra intervjuer eller ta in data så bistår vi gärna med att hjälpa dig bygga den undersökning eller det mätsystem som du behöver.