Workshops – interaktion och utbyte av idéer


När resultaten av en undersökning är klara börjar det verkliga arbetet, det som gör skillnad. På grund av bristande förståelse, engagemang, åtagande eller möjligen en inte tillräckligt väl genomförd undersökning är det alltför ofta som de processer som ska startas internt inte kommer igång på rätt sätt.

För att slutsatser och rekommendationer ska få betydelse och utvecklas ett steg ytterligare så måste resultaten i en undersökning ställas mot de interna förutsättningarna och målen. Det är först då det finns förutsättningar att utveckla en konkret och förankrad åtgärdsplan. Ett effektivt sätt att göra detta är i form av workshops med nyckelpersoner inom, och eventuellt utanför, företaget.

Bra workshops drivs i en kreativ anda, bygger på fakta, reder ut de interna svårigheterna och ger konkreta resultat. Vi kan hjälpa dig att ta det steget mot verklig förändring.