Kommunindikatorn


Hur utvecklas din kommun jämfört med landet i stort och grannkommunerna i länet? Kommunindikatorn ger din kommun en tydlig lägesöversikt med särskilt fokus på tre centrala områden: integrationen, äldreomsorgen och grundskolan.

Kommunindikatorn är en unik, årlig lägesrapport skräddarsydd för just din kommun. Hur ligger ni till och hur förhåller sig uppfattningarna till det faktiska resultatet?

 • Rapporten behandlar kommunens attraktivitet, finansiella situation, grundskolan, integrationen och äldreomsorgen.
 • Jämförelser mellan kommun­politikers bedömningar, läns­medborgarnas uppfattningar samt ett stort antal lokala mått på konkreta utfall och förutsättningar.
 • Tydliga diagram med förklaringar som visar hur din kommun ligger till jämfört med andra kommuner i länet och jämfört med riket.

Kommunindikatorn är en perfekt startpunkt för diskussioner kring kommunens utvecklingsarbete. Var befinner sig kommunen i dag? Vilka mål kan man sätta upp för framtiden?

Mått på viktiga kommunala områden

Kommunindikatorn behandlar flera centrala kommunala frågeställningar som tillsammans ger en bred lägesbeskrivning av kommunens situation och utmaningar.

 • Hur attraktiv är kommunen? Kommunens förmåga att locka till sig nya medborgare och investeringar är en viktig framtidsfråga. Här kan man jämföra hur de lokala företrädarna bedömer den egna kommunens attraktivitet med hur företrädare i andra kommuner bedömer sin egen dragningskraft.
 • Hur ser den ekonomiska framtiden ut? Vilka bedömningar gör kommunpolitikerna av den ekonomiska utvecklingen under den kommande femårsperioden? Är optimismen större än i övriga länet? Vad tror man i riket?
 • Är skolan i form? Skolan är en av kommunmedborgarnas allra viktigaste frågor. En välfungerande skola är en avgörande kommunal uppgift. Presterar kommunens grundskolor som de ska?
 • Håller äldreomsorgen jämna steg? Äldreomsorgen är en stor utmaning för många kommuner. Samtidigt är skillnaderna stora, såväl vad gäller förutsättningar och utfall som kostnader.
 • Hur ligger det till med integrationen? Nyanländas väg in i samhället och arbetsmarknaden är en stor kommunal utmaning. Hur ligger kommunen till jämfört med grannarna i länet och riket? Vad tycker medborgarna?
Uppfattningar, utfall och förutsättningar

Kommunindikatorn vilar på färska opinionsundersökningar bland kommunpolitiker och allmänheten samt kommunal statistik på utfall och förutsättningar.

 • Kommunpolitiker ger sin bedömning av läget i kommunen i en undersökning som riktats till samtliga kommunfullmäktigeledamöter i landet.
 • Allmänhetens uppfattningar om den kommunala situationen fångas i en omfattande undersökning som riktats till allmänheten.
 • Utfall och förutsättningar speglas genom offentlig statistik, exempelvis skolranking, andel äldre i kommunen och storleken på mottagandet av nyanlända.
Både för presentationer och utskrift

Kommunindikatorn tas fram i digital form specifikt utformad för din kommun. Den levereras i pdf-format lämplig för utskrift och i PowerPoint-format avsedd att användas vid seminarier och konferenser. Rapporten omfattar totalt med 40 unika diagram för din kommun.

Beställ Kommunindikatorn för din kommun

Kommunindikatorn kostar 14 500 kronor exklusive moms.
Vid frågor kontakta Peter Santesson, chef för opinionsanalys
peter.santesson@demoskop.se, 0735-22 55 55.