Per Hörnsten


Senior Advisor
Per Hörnsten
Telefon: +46 735 22 55 33
  • Rådgivning och analys inom områdena
  • Opinion och värderingar
  • Kommunikation
  • Kund- och organisationsutveckling

Bakgrund

  • Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF
  • SEB
  • Civilekonom från Linköpings Universitet
Per Hörnsten
Telefon: +46 735 22 55 33