Modeller


Genom åren har vi utvecklat och etablerat ett antal olika modeller, eller mätinstrument. En av fördelarna med strukturerade modeller är att de utgör ett fundament för undersökningar på olika arenor. Modellerna ger oss ett stöd för hur vi ska närma oss olika områden även om den slutgiltiga undersökningen skräddarsys.

Flertalet av de modeller vi arbetar med har utvecklats i samarbete med kunder. En förutsättning för användbara och relevanta modeller är just att de genomförs i skarpt läge och inte enbart som skrivbordprodukter. I modellerna förenas teori och praktik på ett bra sätt.