Om Demoskop


Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Vår information och rådgivning baseras i huvudsak på kvalificerade intervjuundersökningar. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Vi är verksamma inom följande arenor: Varumärke & Kommunikation, Opinion & Värderingar samt Beslutsfattare & Opinionsbildare. Vårt erbjudande inkluderar bland annat opinionsundersökningar, opinionsmätningar och marknadsundersökningar.

Demoskop grundades 1989 och är baserat i centrala Stockholm. VD är Anders Lindholm. Tillsammans med vårt systerföretag Kreab Gavin Anderson ingår vi i företagsgruppen Magnora AB.