Våra kunder


Våra kunder representerar ett brett spann av aktörer inom näringsliv, organisationer, media och offentlig sektor. Några exempel:

 • Almega
 • AMF
 • Amnesty Business Group
 • Bil Sweden
 • Cancerfonden
 • Centerpartiet
 • ClearChannel
 • Danske Bank
 • Energimyndigheten
 • Expressen
 • Fastighetsägarna
 • Finansinspektionen
 • Folkpartiet
 • Försvarsmakten
 • Investor
 • KIA
 • Kreab & Gavin Anderson
 • Livsmedelsföretagen
 • Länsförsäkringar
 • McDonalds
 • Miljöpartiet
 • Moderaterna
 • MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Målaremästarna
 • NCC
 • Norrtälje kommun
 • Polisen
 • PPM
 • PWC
 • Ringhals
 • Sandvik
 • Scania
 • SEB
 • Skanska
 • Skattebetalarna
 • Skatteverket
 • Skogsindustrierna
 • Spanska staten
 • Specsavers Blic
 • SSF Stöldskyddsföreningen
 • Stockholms Handelskammare
 • Stockholms stad
 • Svanen
 • Swedish Match
 • Svenska Institutet
 • Svenska Kraftnät
 • Svenskt Näringsliv
 • TeliaSonera
 • Timbro