Opinion & Värderingar


Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu? Hur kommer den svenska opinionen att utvecklas? Hur kan den påverkas? Hur kommer värderingar och attityder att förändras när nya generationer kräver uppmärksamhet och inflytande?

Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster. Vi hjälper företag och organisationer att tolka utvecklingen, följa förändringar i opinioner och värderingsmönster samt bedöma hur samhällsdebatten kan drivas.

Våra samhällsundersökningar genomförs på många olika sätt. Allt från snabba temperaturmätningar av den aktuella opinionen till djupgående analyser av värderingar och attityder. Ett par av våra etablerade instrument i detta sammanhang är DemoskopBussen och DemoskopPanelen.

På samhällsområdet är det ofta särskilt värdefullt att kombinera egen datainsamling med analys av sekundärdata, exempelvis i form av mediebevakning och den aktuella politiska debatten.

För mer information, kontakta någon av våra konsulter.