Exempel 1 – Intresseorganisationers kärnfrågor


Vilken uppfattning har svenska folket, beslutsfattare eller opinionsbildare när det gäller exempelvis företagsklimatet, skatterna, välfärden, förutsättningarna inom specifika branscher? På vilket sätt och varför utvecklas dessa uppfattningar över tiden? Vad skiljer olika grupperingar av befolkningen? Vilken betydelse kommer förändrade regler att få på människors agerande?

Det är typiska frågeställningar för många intresseorganisationer. Demoskop har mångårig erfarenhet av att följa utvecklingen de centrala frågor och att i tid identifiera förändringar som ställer nya krav på organisationerna.