Exempel 2 – Underlag för medial exponering och opinionsbildning


Undersökningar görs ibland i avsikt att skapa nyheter att driva opinionen i en viss riktning. För företag och organisationer innebär det ibland en frestelse att också ställa frågor som styr resultaten eller att göra undersökningar som på andra sätt är bristfälliga.

Vår uppgift i detta sammanhang är att så långt som möjligt säkerställa objektiva resultat som tål en närmare granskning. Vi vet vilka fällor som ska undvikas och vårt varumärke borgar för trovärdighet.

Demoskop har mångårig erfarenhet av medialt inriktade undersökningar, primärt för intresseorganisationer och media, men ibland även för kommersiella aktörer och myndigheter.