Exempel 3 – Underlag för partistrategiskt arbete


Väljarundersökningar handlar inte bara om att ställa några få korta frågor om vilket parti man ska rösta på. Vi genomför även mer omfattande analyser kring olika väljargruppers värderingar, intressen, mediekonsumtion, demografi, uppfattningar i politiska frågor, etc.

Här blir våra analyser underlag för mer långtgående partistrategiskt arbete i syfte att få en djupare förståelse för väljarnas resonemang och de verkliga grunderna för den partipolitiska kartan. Ytterst handlar det förstås om hur de egna väljarna förblir lojala och på vilket sätt nya väljare kan attraheras. En utgångspunkt för detta arbete har varit DemoskopPanelen vars bredd och djup ger oss omfattande analysmöjligheter.