Exempel 4 – Opinionen vid större företagsförändringar


Fusioner, börsintroduktioner eller andra förändringar är inte enbart en angelägenhet för aktiemarknad och medarbetare. Även den allmänna opinionen har stor betydelse för kunder, potentiella medarbetare/aktieägare eller företagets allmänna image. Undersökningarna ger bland annat värdefulla insikter i hur kommunikationen kring förändringsarbetet ska läggas upp och hur opinionen kan påverkas i önskvärd riktning.

Demoskop har i samband med flera större fusioner, börsintroduktioner och privatiseringar analyserat utvecklingen i den allmänna opinionen.