Exempel 6 – Boprisindikatorn


I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

SEBs privatekonom Gunilla Nyström säger bl a i deras pressmeddelande kring mätningen i december 2007:

– Pessimismen kring bostadsmarknaden kvarstår. Det bidrar till att bostadsspekulanter inte anser sig behöva slå till lika snabbt eller ge sig in så aktivt i budgivningarna som tidigare. Att det blivit trögare att sälja bekräftas av att ovanligt många objekt ligger ute till försäljning just nu.

Att Boprisindikatorn vänt upp något sedan förra månaden kan, enligt Nyström, bero på att hushållen räknar med att den rörliga räntan är nära toppen. Men i den negativa vågskålen ligger fortfarande bland annat en utbredd ovisshet kring de nya reglerna för fastighetsbeskattning.

Räntebeläggningen av uppskoven bidrar till att byte av bostad blir dyrare än tidigare. För villaköpare i storstad kan den nya kostnaden för uppskoven kompenseras av att fastighetsskatten sänks från årsskiftet, men den effekten är inte lika tydlig för bostadsrättsköpare.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån är det bara sex procent som svarar att de har för avsikt att binda lånen inom den kommande tremånadersperioden.

– Under månaden har det inte inträffat något dramatiskt som skulle få hushållen att ompröva sin valda räntestrategi och binda mer. Snarare börjar det stå klart att konjunkturen är på väg att bromsa in och att räntorna så småningom kan vända nedåt, säger Gunilla Nyström.

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig på 1 000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.