Politikerpanelen 2014 – resultat


Som utlovat kommer här en sammanställning av årets omgång av Politikerpanelen. I den sammanfattande rapporten redovisas resultaten totalt och på några frågor nedbrutet på parti och regioner/län.

Sammanfattande rapport 2014 >>

Om du klickar på länken nedan kommer du till en lista över hur politiker i Sveriges samtliga 290 kommuner har bedömt sin kommuns attraktivitet. Här kan du hitta din egen kommun och se hur den förhåller sig till landets övriga kommuner.

Attraktivitet >>

En  analys av vad som gör en kommun attraktiv visar att det allra viktigaste är tillgång till karriärmöjligheter, följt av boendemiljö och arkitektur, kvalitet i grundskola och barnomsorg samt tillgång till arbete. I listan nedan är de olika egenskaperna sorterade i den ordning de visat sig ha betydelse för kommunens attraktivitet, med det viktigaste överst.

Resultaten i Sveriges samtliga 290 kommuner i respektiva fråga:

 1. Tillgång till karriärmöjligheter >>
 2. Boendemiljöer och arkitektur >>
 3. Kvalitet i grundskolan >>
 4. Kvalitet i barnomsorgen >>
 5. Tillgång till arbete >>
 6. Kvalitet i äldreomsorgen >>
 7. Trygghet och säkerhet >>
 8. Kvalitet i gymnasium >>
 9. Fungerande integration >>
 10. Miljö- och klimatarbete >>
 11. Utbud av restauranger, nöje och kultur >>
 12. Levnadsomkostnader >>
 13. Nivå på kommunalskatter >>
 14. Tillgången på sport- och fritidsaktiviteter >>
 15. Shopping >>
 16. Natur och grönområden >>
 17. Kommunikationer och kollektivtrafik >>
 18. Mobilnät och internetuppkoppling >>
 19. Tillgång till bostäder >>

Resultat av bedömningar av kommunens ekonomi:

Ekonomin på ett års sikt >>

Ekonomin på fem års sikt >>

Ekonomin på 20 års sikt >>

 

Stort tack för din värdefulla medverkan i Politikerpanelen 2014!