Politikerpanelen 2015 – resultat


Som utlovat kommer här en sammanställning av årets omgång av Politikerpanelen. I den sammanfattande rapporten redovisas resultaten totalt och på några frågor nedbrutet på parti och regioner/län.

Sammanfattande rapport 2015 >>

Om du klickar på länken nedan kommer du till en lista över hur politiker i Sveriges samtliga 290 kommuner har bedömt sin kommuns attraktivitet. Här kan du hitta din egen kommun och se hur den förhåller sig till landets övriga kommuner.

Attraktivitet 2015 >>

En  analys av vad som gör en kommun attraktiv visar att det allra viktigaste är boendemiljö och arkitektur, följt av tillgång till karriärmöjligheter, tillgång till arbete och kvalitet i grundskola . I listan nedan är de olika egenskaperna sorterade i den ordning de visat sig ha betydelse för kommunens attraktivitet, med det viktigaste överst.

Resultaten i Sveriges samtliga 290 kommuner i respektiva fråga:

 1. Boendemiljöer och arkitektur 2015
 2. Tillgång till karriärmöjligheter 2015
 3. Tillgång till arbete 2015
 4. Kvalitet i grundskolan 2015
 5. Trygghet och säkerhet 2015
 6. Kvalitet i gymnasium 2015
 7. Kvalitet i äldreomsorgen 2015
 8. Kvalitet i den sociala omsorgen 2015
 9. Kvalitet i barnomsorgen 2015
 10. Nivå på kommunalskatter 2015
 11. Fungerande integration 2015
 12. Utbud av restauranger, nöje och kultur 2015
 13. Tillgång på sport- och fritidsaktiviteter 2015
 14. Miljö- och klimatarbete 2015
 15. Shopping 2015
 16. Natur och grönområden 2015
 17. Kommunikationer och kollektivtrafik 2015
 18. Levnadsomkostnader 2015
 19. Mobilnät och internetuppkoppling 2015
 20. Tillgång till bostäder 2015

Om du har några frågor om undersökningen, kontakta vår projektledare Camilla Sandberg, camilla.sandberg@demoskop.se.

Stort tack för din värdefulla medverkan i Politikerpanelen 2015!