Resultat av årets politikerpanel – Landsting och regioner


Som utlovat kommer här en sammanställning av årets omgång av Politikerpanelen. I den sammanfattande rapporten redovisas resultaten totalt och på några frågor nedbrutet på parti och regioner/län.

Sammanfattande rapport >>

 

En analys av vad som gör en region attraktiv visar att det allra viktigaste är nivån på landstingsskatten, följt av natur- och grönområden och tillgång till karriärmöjligheter. I listan nedan är de olika egenskaperna sorterade i den ordning de visat sig ha betydelse för länets/regionens attraktivitet, med det viktigaste överst.

Resultaten i Sveriges län för respektive fråga: