Undersökning om hållbarhet


Demoskop genomför för närvarande en undersökning bland hållbarhetsansvariga på större svenska företag.

Syftet med undersökningen är att bättre förstå företagens nuvarande situation när det gäller hållbarhetsredovisning och vad man anser om det nya lagförslaget som föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Om den nya lagen om hållbarhetsredovisning godtas kommer den tillämpas från och med räkenskapsåret 2017. Innebörden är att de företag som omfattas av lagen ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar. Företag som omfattas av lagen är de som överskrider minst två av följande gränsvärden; 170 mkr i balansomslutning, 350 mkr i omsättning, 250 anställda.

I undersökningen ställs även frågor om hållbarhetsarbetet generellt i den egna organisationen, framtida hållbarhetsutmaningar och samarbete med ideella organisationer.

De som deltar i undersökningen får en sammanfattning över resultaten och en inbjudan till ett kostnadsfritt lunchseminarium där Demoskop presenterar resultat från undersökningen och tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson diskuterar hållbarhetsredovisning. Seminariet ska vara ett stöd för utveckling av hållbarhetsarbetet.  

Om du har frågor kring undersökningen, vill delta eller är intresserad av resultaten, kontakta gärna Katarina Arbin (ansvarig för undersökningen) för mer information, katarina.arbin@demoskop.se