Varumärke & kommunikation


Varför agerar kunderna som de gör? I vilka kundgrupper finns den största potentialen? Hur ska produkten positioneras? Hur ska kommunikationen utformas? Hur kan marknadsandelen förbättras?

Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att stärka konkurrenskraften. Att bättre förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende. Att bedöma potentialen i en ny produkt eller affärsidé. Att hitta rätt anslag i marknadsföringen. Att ta tillvara styrkan i ert varumärke.

Utifrån ditt företags behov genomför vi marknadsundersökningar, kundundersökningar, kundsegmentering, varumärkestracking, produkt- och koncepttester, reklamtester, kampanjuppföljning och positioneringsanalyser.

För mer information, kontakta någon av våra konsulter.