Exempel 2 – Segmentering och målgruppsbeskrivning


Vad är förutsättningarna för en lyckad segmentering? Framförallt måste du ha tillgång till ett instrument som dels hjälper dig att förstå kundernas drivkrafter på ett bättre sätt, dels ger dig information om vilka de är och hur de kan nås. Den centrala frågan som ska besvaras är – vilka är dina viktigaste kundgrupper och hur ska du på ett bättre sätt anpassa erbjudandet till dessa?

Demoskop har omfattande erfarenhet av att identifiera grupperingar i samhället med olika värderingsmönster och konsumtionsmönster. Det ger oss modeller som ökar förståelsen i olika sammanhang.

Ofta börjar vi resonemanget kring den affärslogik som rör produkterna eller tjänsterna på just din marknad. Hur ofta köper man? Hur upplever man inköpen? Var köper man helst? Vilken nytta har produkten? Gör den något för den egna identiteten? Vad betyder design kontra funktion? Det är några av de frågeställningar som kan vara viktiga att besvara för att förstå marknadens drivkrafter.

Bra segmenteringar bygger på en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys, men framförallt på att du i detalj ska kunna förstå vem du riktar dig till. Genom att beskriva segmenten som arketyper kommer både du och exempelvis din reklambyrå enklare se vad som är kännetecknande för dina viktigaste kunder.