Exempel 3 – Konceptutveckling


Produkt- och tjänsteutveckling är en del av vardagen i många företag. Att erbjuda rätt produkter och tjänster paketerat på ett attraktivt sätt, är en avgörande faktor för om man ska lyckas i konkurrensen eller inte. En stor del av ett företags investeringar ligger just i utvecklingsarbetet och därför är det extra viktigt att i olika skeden stämma av att man är på rätt väg.

I ett koncepttest hjälper vi till att bedöma potentialen för nya produkter, tjänster, idéer, namnbyten, logotyper och mycket annat. Finns intresse i målgruppen? Hur ska produkten/tjänsten utformas för maximalt genomslag?

En ofta använd metod i det här sammanhanget är fokusgrupper eller gruppdiskussioner som det också kallas. Fokusgrupper är en lämplig metod när man önskar utvärdera, utveckla och generera nya idéer. En moderator leder gruppen och har till uppgift att skapa ett öppet och tillåtande klimat som gör det roligt och intressant för deltagarna att uttrycka sina specifika åsikter och idéer. Moderatorn kan också stämma av olika typer av stimulimaterial med deltagarna, t ex produkter – både egna och konkurrenters, bilder, dummies, logotyper, mm.

En annan lämplig metod är Internetundersökningar. En Internetundersökning kan ses som en blandning av kvantitativ och kvalitativ metod. Man kan nå många befintliga och potentiella kunder samtidigt som mottagaren kan uttrycka sina åsikter både genom fasta svarsalternativ och med egna ord. Man har också möjlighet att visa både bilder och rörliga filmer.