Partiledarnas roll i politiken – Almedalen 2013


Är det partiledarna som avgör Demoskops seminarium i Almedalen